Wyjazdy integracyjne

Czemu warto organizować wyjazdy integracyjne w firmach? Rola motywacji i kultury organizacji

By Grudzień 28, 2018 Styczeń 25th, 2019 No Comments
Wyjazdy integracyjne dla firm warszawa

Organizacja wyjazdów integracyjnych w firmach to tylko z pozoru łatwe zadanie. W praktyce to zadanie bardzo wymagające, ale przede wszystkim – pełne odpowiedzialności, o czym świadczą historie agencji eventowych. Warszawskie firmy, przykładowo, pomagają  tysiącom firm w tworzenia wyjazdów integracyjnych. Stworzenie dobrego wyjazdu powinno być indywidualnie dopasowane do struktur i sytuacji firmy, której analiza wskaże nam także, dlaczego organizacja wyjazdów integracyjnych jest tak istotna dla firm.

Wyjazdy integracyjne dla firm – czy warto je organizować?

Wyjazdy integracyjne sprawiają, że nowi pracownicy mają okazję do lepszego poznania się z bardziej doświadczonymi członkami zespołu. To główny cel wyjazdów integracyjnych, ale bynajmniej nie jedyny. Dzięki wyjazdom poprawie mogą ulec hierarchiczne relacje na linii kierownictwo – pracownicy, a ogólny wizerunek firmy w oczach członków zespołu będzie bardziej pozytywny.

O olbrzymiej roli firmowych wyjazdów integracyjnych świadczy nowoczesne podejście panujące w biznesie, oparte jest na psychologii behawioralnej i myśleniu projektowym. Budowa pozytywnego wizerunku firmy, zaufania, środowiska otwartości i wymiany zdań to poszczególne pośrednie cele, które możemy tworzyć za pomocą wyjazdów integracyjnych. Wpływają one ostatecznie na istnienie tzw. kultury i tożsamości organizacyjnej firmy (ang. corporate identity; corporate culture).

Motywacja i budowa zgranego zespołu jako cel wyjazdu integracyjnego

Integracja i budowanie zespołu (ang. team building) są procesami długoterminowymi, co nie znaczy jednak, że nie można ich skutecznie wspomagać. Dzięki skorzystaniu ze zorganizowanego wyjazdu integracyjnego osiągane są następujące cele:

  • Budowa zgranego zespołu
  • Poznawanie siebie nawzajem w różnych okolicznościach (np. w formie zabawy, konkursu, pikniku firmowego, a czasem nawet sportów ekstremalnych)
  • Przezwyciężanie barier komunikacyjnych
  • Nauka działania zespołowego (rozwiązywania problemów, konfliktów)
  • Integracja pozazawodowa, ocieplenie relacji międzyludzkich

Należy pamiętać, że właściwa integracja nie polega na wypieraniu istnienia konfliktów i różnic personalnych, lecz uczy skutecznego sposobu na akceptację i radzenie sobie z nimi. Efektem zrealizowania powyższych celów jest dobrze funkcjonujący i zmotywowany do pracy zespół. Aby jednak było to możliwe, wyjazd integracyjny musi być odpowiednio zaplanowany. Techniczne aspekty organizowania wyjazdów czasem lepiej pozostawić zawodowcom, czyli agencjom eventowym. Warszawskie firmy, jak i przedsiębiorstwa z innych dużych miast, odkryły już skuteczność tego rodzaju wyjazdów, które łączą zespół często w oparciu o zasadę „uczyć, bawiąc”, co wymaga skrupulatnego poznania sytuacji firmy i indywidualnego dopasowania strategii wyjazdu.

Leave a Reply